Nieuwe wetgeving: Verordening (EU) 1169/2011

Op 13 december 2014 gaat verordening (EU) Nr. 1169/2011 van kracht. Deze nieuwe verordening kan noodzakelijke wijzigingen tot gevolg hebben  voor uw huidige of nieuwe te bestellen etiketten.

 

Welke wijzigingen werden opgenomen in deze verordening die van belang kunnen zijn?

 

De wetswijziging bevat een aantal wijzigingen die betrekking hebben op de omschrijving van bepaalde vermeldingen en de te respecteren  lettergrootte op uw etiket bestemd voor  verpakte voedingsmiddelen.

 

Bijvoorbeeld:

•Verplichte lettergrootte van minimaal 1.2 mm bij verpakkingen groter dan 80 cm². Verpakkingen kleiner dan 80cm² moeten minimaal een lettergrootte van 0.9 mm hanteren;

•Verplichte voedingswaardevermelding van groot naar klein;

•Vermelding van allergenen in onderscheidende typografie in de lijst van ingrediënten (bold heeft de voorkeur bij de Nederlandse industrie en retail. Echter, onderscheidende typografie kan naast kleur ook cursief of onderstreept zijn).

 

Deze nieuwe verordening is van toepassing  voor alle fabrikanten van levensmiddelen alsook de detail- en groothandel.

U doet er uiteraard goed aan om nu al uw etiketten te voorzien van de nodige wijzigingen, echter bent u dit pas verplicht vanaf 13 december 2014. Wij raden onze klanten aan om deze aanpassingen geleidelijk aan door te voeren.

 

De etiketten die nu al wel reeds een voedingswaardedeclaratie vermelden dienen per 13 december 2014 dus  te wijzigen conform de nieuwe wetgeving. Op alle etiketten waar op dit moment géén voedingswaardedeclaratie op staat  dienen per 13 december 2016 conform de nieuwe wetgeving op het product te komen.

Wij raden u ten zeerste aan tijdig met deze wijzigingen die in de verordening vermeld staan aan de slag te gaan.

 

Indien u meer info wil hierover kunnen geven wij u graag een volledige lijst van alle wijzingen. Dit kunt u opvragen aan david@accent-etiketten.be